Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mediha Hülya İŞCAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 28 26 » Dahili : 1113
TÜ E-Posta : hulyaiscan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Figen ÖKE

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1120
TÜ E-Posta : figenoke@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yasemin ÇENGELLENMİŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 26 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : ycengel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Burcu ÖZTÜRK

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : burcuozturk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Engin ŞENEL

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1112
TÜ E-Posta : enginsenel@trakya.edu.tr